בית מדרש דיאלוגי בבית ברל

בשל יחודו של המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו", המשלב ידע עם תפיסות ערכיות, ומצריך דרכי הוראה מגוונות,
יזמו משרד החינוך בשיתוף עם "רוח יהודית" תכנית ייחודית של בית מדרש שפועלת במכללות להכשרת הוראה.
תכנית בית המדרש מתבססת על רב שיח ביקורתי של הלומדים עם מגוון של טקסטים מההגות היהודית- ציונית לדורותיה,
בהלימה עם סילבוס מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו", תוך שימת דגש על פיתוח של דרכי הוראה מגוונות המשלבות בין הוראה פורמלית ובלתי פורמלית.
התכנית פועלת בשלוש מכללות להכשרת מורים:

 

  תכני התכנית מוצעים גם לחדרי מורים בבתי הספר:

קטלוג גוונא סופי-01 קטלוג גוונא סופי-02