חזון

תכנית רוח יהודית שמה לה למטרה להפוך את התרבות היהודית לחלק מהתרבות הישראלית של תלמידים, סטודנטים ומחנכים בישראל, ולחלק מהשיח האישי שלהם בתהליך בניית זהותם כבוגרים וכמחנכים. לפיכך מתמקדת פעילות התכנית ביצירת מרחבים המעודדים דיאלוג בבתי-ספר ממלכתיים ובמכללות להכשרת מורים. כחלק מחזון זה פועלת רוח יהודית מתוך דיאלוג פנים ארגוני בין חברי הארגון השונים הבאים מרקעים וממגזרים שונים בחברה הישראלית.

אפיקי פעילות עיקריים

התכנית מפעילה תוכניות לימוד והעשרה המיועדות לתלמידי חטה"ב. כיום משתתפות בתכנית יותר מ-60 חטיבות ביניים מאזור ירושלים, גוש דן, באר שבע, אשקלון, חדרה והצפון.  התכנית מפעילה כ-200 מדריכים המנחים תהליכי שיח ולימוד שנתיים במתכונת של קבוצות קטנות (בין 8-12 תלמידים), במטרה לאפשר שיח, פעילויות חווייתיות ויצירתיות ולתת ביטוי לדעותיו של כל תלמיד.

התכנית מפעילה בתי מדרש להכשרת מורים לתרבות ישראל, בבתי הספר באמצעות השתלמויות למורים, ובמכללות להכשרת מורים באמצעות קורסים העוסקים בהיבטים הדיאלוגיים והבלתי פורמאליים של הוראת תרבות ישראל.

התכנית מייצרת תכנים במגוון של דרכי הוראה (משחקים, פיתוחים טכנולוגיים ועוד) לשימוש פתוח של מורים ואנשי חינוך בנושאים של תרבות ישראל.

שותפים

משרד החינוך – עמותת רוח יהודית פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך. בשנת 2008 רוח יהודית נענתה לקול הקורא של  האגף לתרבות ישראל במשרד החינוך להבניית תכנים בתחום תרבות ישראל. בנוסף, בעקבות הנחיות הנהלת המשרד להוספת מקצוע הלימוד "תרבות מורשת ישראל" בחטיבות הביניים,  החל משנה"ל תשע"א, פועלת רוח יהודית בפיקוח מנהלת המטה לתרבות ישראל (דו"ח שנהר) פועלים להפקת תכנים משלימים למקצוע החדש.

המשרד לקליטת עלייה  – בשנת 2010 החליטה הנהלת המשרד על הקמת האגף לזהות יהודית/כחול ולבן. רוח יהודית פועלת במיזם משותף עם האגף בבתי ספר קולטי עליה. במסגרת המיזם, נבנו תכנים לעולים עם דגש על מושגי יסוד ביהדות וציונות  מחד ושמירה על זהותם בארצות המוצא מאידך.  תוכנית כחול ולבן, פועלת בשנת תשע"א ב-10 בתי ספר ברחבי הארץ.

Areivim Philanthropic Group – קרן "ערבים" מיסודם של גדולי התורמים היהודיים בארצות הברית, בנשיאות מר מייקל שטיינהרט ומשפחת דוידסון, מהווה גוף תומך מרכזי בפעילות רוח יהודית.

הערכה

את פעילות עמותת רוח יהודית מלווה צוות הערכה הבוחן את שיטות העבודה והשפעתם החינוכית על התלמידים ובתי הספר.
מכון "אסימון", מכון סיקור מוביל מסוגו ובלתי תלוי,  בראשותה של ד"ר ריטה סבר, מסקר את פעילות העמותה מדי שנה. הדו"חות השנתיים מופצים למשרד החינוך ולמנהלות החינוך בעיריות ובבתי-הספר.

ליווי / ועד מנהל

את העמותה מלווים בפעולתה תורמים יהודים מישראל ומהעולם היהודי וכן אנשי מקצוע מתחומי החינוך והתרבות היהודית.