הסרטונים המלווים את הפעילויות בתכנית "רוח יהודית":

כוחן של מילים:


 יוסלה קמצן קדוש:  
נתינה – תעבירו את זה הלאה :

יופי טבעי או יופי מלאכותי? :