משרד החינוך יקיים בשנת הלימודים תשע"ג, זו השנה השניה, חידון ארצי בנושא "פרקי אבות".                     במסגרת ההכנה לחידון זה, ומתוך רצון להפוך את חווית הלמידה למשמעותית וחווייתית יותר עבור התלמידים, יצרנו מספר אפשרויות לחידונים ומשחקים המזמנים למידה והתמצאות במסכת אבות:

 

חידון בפרקי אבות-להעברה בכיתהחידון בפרקי אבות לתרגול אישי

משחק קלפים לשינון משניות מפרקי אבותקישור לפרקים א-ג במסכת אבות

מדריך למורה

הספר: "בין פרקי אבות לאבות הציונות"

הנחיות לחידון ולוח זמנים, באתר המטה לתרבות ישראל ומורשתו