הספר "בין פרקי אבות לאבות הציונות" עוסק בנושא המרכזי של כיתות ח':
תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית. 
הספר נותן מענה על הסילבוס כולו בספר לימוד אחד, כך שהוא מאפשר למורה לימוד רציף של הספר.
על יחודיות הספר לחצו כאן

 

הנחית מורים:

הספר מלווה במדריך מקוון למורה, שמתעדכן באופן עקבי וכלול גם אפשרות שיתוף של חומרי למידה ביו כלל המורים. 
"רוח יהודית"מעמידה לרשות בתי הספר מנחים מקצועיים שילוו את צוות המקצוע לאורך כל שנת הלימודים.

 

 

יחידת מבוא: חלום של חברה
יחידה א: מסור בידך
יחידה ב: שתיקה דיבור ומעשהמדריך למורה
יחידה ג: צאו וראומדריך למורה
יחידה ד: איזוהי דרך טובהמדריך למורה
יחידה ה: חביב אדם חביבין ישראל
יחידה ו: כבוד האדםמדריך למורה
יחידה ז:  מקדים בשלוםמדריך למורה
יחידה ח: שלי, שלך, של מי?מדריך למורה
יחידה ט: מחזור הזמניםמדריך למורה
הכנסת אורחים בשלושת הרגליםמדריך למורה

ימי תעניות בין אבל לזיכרוןמדריך למורה

יחידת סיכום ממדרש למעשהמדריך למורה


 
להמלצה לתכנון שנתי של יחידות הספר לחצו כאן

 

ליצירת קשר:

הנחיית מורים:

דניאל קנדלר

מנהל אגף תכנים והשתלמויות

רוח יהודית

0527457272

Daniel@jewishspirit.org.il

הזמנות:

 

המחלקה לספרי לימוד

הוצאת כנרת זמורה ביתן

03-6344977 שלוחה 292, 0509282506

rubi@kinneret-zmora.co.il