עמותת "רוח יהודית" נענתה ליוזמה של האגף לזכויות הילד במשרד החינוך לכתוב ולהפיק יחידות לימוד העוסקות בנקודות הממשק והמתח שבין זכויות הילד ובין מורשת ישראל, וזאת כחלק מהמגמה לקדם את ההכרה והלימוד של נושא זכויות הילד וזכויות התלמיד בבתי הספר.

יחידות הלימוד עוסקות בזכויות שונות מתוך האמנה לזכויות הילד ומיועדת לכיתות חטיבת הביניים. היחידות מתאימות ללימוד במסגרת שעות חינוך ושעות תרבות ישראל.  כל יחידת לימוד ערוכה בצורת גיליון של עיתון, אותו יש להציג בפני התלמידים, אשר בעמודיו השונים מובאים היבטים שונים של הנושא המדובר.

למורים קיים 'מדריך למורה' בכולל הרחבות, הארות, פירושים והצעות שונות לפעילויות, לדיון ולדרכי לימוד מגוונות.

 יחידות התכנית:

  •  יחידה א': מיהו ילד?        מלמדים זכות - מיהו ילד?  מדריך למורה
  • יחידה ב': הזכות לחינוך    מלמדים זכות: הזכות לחינוך  מדריך למורה
  • יחידה ג': זה הזמן לסלוח יחידה ג': זה הזמן לסלוח    מדריך למורה

 

יחידה ד': חופש הביטוי    מלמדים זכות- חופש הביטוי   מדריך למורה