תכנית העשרה בתרבות ישראל לכיתות ז'

מסע ההתבגרות מהווה תקופה ססגונית ומורכבת, שבמוקדו עומד תהליך גיבוש הזהות האישית. מורשתו התרבותית של כל אדם מהווה מרכיב חשוב בזהותו. תכנית לימודים זו מבקשת ללוות את התלמידים במסעם בשבילי המורשת התרבותית שלהם. בחרנו להפגיש אותם עם נושאים מתוך תרבות ישראל בהם הם עשויים לפגוש בחיי היום-יום, ובפרט בגיל ההתבגרות. המפגש החוויתי עם סוגיות אלו יש בו כדי להעניק לתלמידים כלים להתבוננות בזהותם, במחויבותם לחברה בה הם חיים ובשייכותם לעם ישראל ולמדינת ישראל.

תכנית ההעשרה מורכבת ממספר יחידות לימוד, כאשר כל יחידה כוללת יצירות שנוצרו בתקופות שונות, למן המקרא ועד לימינו. לצדם מצויות משימות והפעלות מגוונות המעודדות הבעת דעה אישית, יצירה עצמיתוקישור של הסוגיות לחייהם ולעולמם התרבותי של התלמידים.

התכנית שמה דגש על הפן החוויתי, מתוך מטרה להפוך את לימוד המורשת לחוויה לימודית פורה, מהנה ומרתקת. תקוותנו שהתלמידים יחוו את תרבות ישראל כבית, שכל אחד מהם ימצא בו את מקומו ואת דרכו שלו.

להלן דוגמאות מתוך מערכי השיעורים:

 מסע של זהות משפחתית
גדולה הכנסת אורחים
אין לי ארץ אחרת: לקראת יום העצמאות