• תכנית העשרה בתרבות ישראל לכיתות ח'

אחריות הפרט לסביבתו–משפחתו, חבריו, קהילתו, עמו והעולם כולו – הייתה מאז מעולם אחד מעמודי היסוד של תרבות ישראל.  תוכנית העשרה זו מבקשת לעורר בלומדיה תחושת אחריות ואכפתיות כלפי עצמם וכלפי סביבתם.  בהתאם, התכנית השנתית בנויה סביב מעגלי שייכות ההולכים ומתרחבים. נפתח במשמעותה של אחריות אישית, נתקדם אל עבר עיסוק בחברות ובערבות חברתית ברמת הקהילה והעם, ונסיים בסוגיות אקטואליות של עולם ומלואו. העיסוק במעגלי השייכות השונים ילווה לאורך השנה בהידרשות לערכים מרכזיים הנובעים מתוך המועדים הלאומיים של מעגל השנה היהודי והישראלי.

מטרתה של התכנית להעניק לתרבות ולמורשת ישראל רלוונטיות ומשמעות לחיים במדינת ישראל. התכנית מציגה בפני לומדיה מקורות מתוך ארון הספרים היהודי והישראלי לדורותיו, מהמקרא ועד ימינו, ומאפשרת יצירת דיאלוג ביקורתי ומשמעותי בינם לבין הלומדים. לצד הטקסטים השונים ימצאו משימות חווייתיות ויצירתיות רבות ומגוונות, שמטרתן לתת ביטוי לדעותיו של כל לומד, ולהפגיש את הלומדים עם תרבות ישראל כתרבות חיה ורלוונטית.

תכנית זו מלווה בחוברת העשרה לתלמיד, שיצאה לאור בשיתוף עם הוצאת הספרים "כנרת-זמורה ביתן".

להלן מספר דוגמאות מתוך מערכי השיעורים

קנה לך חבר – על ערך החברות

ערבות הדדית – כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם

מרבים בשמחה – לשמוח ולשמח לקראת פורים