משחק "על שלושה דברים"
משחק שלישיות על בסיס 18 משניות מפרקי אבות.
המשחק מסייע לשינון ולהתמצאות בפרקי אבות.
סה"כ 54 קלפי משחק

עלות: 25 ש"ח

להזמנה: 02-5488333