תכנית העשרה בתרבות ישראל לכיתות ט-י

עקרונות התוכנית:

•         התכנית עוסקת בפיתוח ועידוד תכונות מנהיגותיות אצל התלמידים, מתוך הנחה שמנהיגות היא מכלול של ערכים הממלאים תפקיד מכריע בכל מעגלי חייו של הפרט – הוא עצמו, משפחתו, קהילתו והחברה בה הוא חי.

•         התכנית מתבססת על הרעיון שמנהיגות תחילתה בהנהגה עצמית, כלומר ביכולתו של אדם לשמש דוגמא ומופת לסביבתו באופן התנהגותו. בד בבד התכנית מבקשת לעורר אצל התלמידים את תחושת האחריות שלהם כלפי החברה, ולעודד את התלמידים להנהיג שינוי בסביבתם.

•         חלקה הראשון של התכנית עוסקת בדיון בערכי הנהגה שונים. כל ערך נבחן בפני עצמו ותוך חיבורו לדילמות הנהגה. כן יובאו דוגמאות לסוגי מנהיגים שונים, מן ההיסטוריה היהודית והאוניברסאלית, ויבחנו בראיה כוללנית תוך חיבור לערכים הנלמדים.

•         חלקה השני של התוכנית מבקש לפקוח את עיני התלמידים לסביבתם, תוך היכרות עם האוכלוסיות המוחלשות בחברה. בחלק זה יתבקשו הלומדים להעלות פתרונות המובילים לכלל שינוי אישי וחברתי.

•         בתוכנית זו יושם הדגש על לימוד סוגיות תלמודיות שירכיבו את בסיס הלימוד, באמצעותן ירכשו התלמידים כלים להתמצאות ועיון עצמאי בארון הספרים היהודי ככלל, ובעומקי הסוגיות  התלמודיות בפרט. כל זאת תוך חיבורן אל ציר הזמנים ההיסטורי, מתוך כוונה כי כלים  ימשיכו וילוו את התלמידים גם לאחר תום התוכנית.

דוגמאות מתוך מערכי השיעורים: