פרוייקט "כחול ולבן" הינו מיזם משותף של המשרד לקליטת עלייה שמטרתו העצמת הזהות היהודית והציונית בקרב תלמידי העולים.

 הקו המנחה בפרוייקט כחול ולבן הוא העמקת והעשרת ידיעותיהם של העולים בתחומים הקשורים לתרבות וזהות יהודית וישראלית, מתוך מטרה לחזק ולבסס את תחושת השייכות לעם היהודי ולארץ-ישראל.

תכני התוכנית נבחרו בקפידה, כך שהם יעוררו בלומדים את הסקרנות העצמית להמשך הלימוד, תוך הקניית הכלים ללימוד עצמאי.

במהלך התוכנית, יפגשו הלומדים עם טקסטים שונים מן המקורות המעלים סוגיות רלוונטיות  לחיי הנוער ו/או משפחה, יכירו את המושגים והמקומות עליהם גדל כל ישראלי ויקבלו כלים לעיצוב הזהות היהודית והישראלית שלהם. לצד זה, יעמיקו המשתתפים את היכרותם עם הספרות והאומנות היהודית, לוח השנה העברי, ערכים יהודיים- ציוניים וידונו ברלוונטיות שלהם בעידן המודרני.

במקביל, יעמיקו העולים בהיסטוריה היהודית והציונית הרלוונטית לארצות מוצאם וביצירה היהודית העתיקה והחדשה, שנוצרה על-ידי יוצרים ואנשי רוח יהודיים מארצות אלו. באופן זה, יבנה העולה את זהותו היהודית והישראלית, לא כתחליף לזהות איתה הוא בא, אלא כנדבך נוסף וחדש.

להלן דוגמאות מתוך מערכי השיעורים:

חבלי קליטה – על קשיי קליטה

אסירי ציון – עולם הערכים בחיינו